Archive for the ‘Medycyna i zdrowie’ Category

Salon medycyny estetycznej

\w dzisiejszych czasach jak nigdy wcześniej w historii panuje kult wyglądu. Ludzie masowo korzystają z usług kosmetyczek, stylistek włosów czy makijażystek. Tyczy się to już nie tylko płci pięknej ale w dużej części także mężczyzn. Spędzają oni wiele czasu modelując swoją fryzurę czy przycinając zarost w odpowiedni, odpowiadający im kształt. Na mieście jak grzyby po […]

Profesjonalna opieka nad osobami starszymi

Opiekowanie się osobami starszymi to wyzwanie. Oczywiście nie wszyscy ludzie w podeszłym wieku wymagają stałego wsparcia czy poważnie chorują. Jednak im więcej lat się ma, tym prawdopodobieństwo takich problemów rośnie. A wraz z nim pojawiaj się potrzeba znalezienia kogoś do opieki. Czasami jest to krewny bądź przyjaciel, ale coraz częściej starszym osobom wsparcie niosą profesjonaliści. […]

RZECZYWISTOŚĆ EGZYSTENCJALNA

Choroba jest obok śmierci główną rzeczywis­tością egzystencjalną. Choroby są przyczynami śmierci, kalectwa i inwalidztwa. Mogą powo­dować ból, który czasem jest nie do wytrzy­mania; wówczas śmierć wydaje się lepsza niż życie w chorobie.Truizmem jest twierdzenie, że choroba i śmierć to zjawiska biologiczne. Chociaż nie­zaprzeczalny jest ich komponent biologiczny, to badanie współczynników choroby i śmierci nieuchronnie prowadzi […]

BADANIA MIGRACJI

Badania migracji, a obok tego umieralności, mają długą historię w socjologii. Niedawno socjologia podjęła także badania nad przebiegiem chorób, głównie z punktu widze­nia umieralności, a później niezależnie od tego.Wiele współczesnych zainteresowań demografii i socjologii przebiega równolegle do tradycyj­nego zainteresowania dziedzin medycyny róż­nie nazywanych — zdrowiem publicznym, medycyną zapobiegawczą, medycyną środowis­kową. Nauki te również zajmowały się […]

ROZWÓJ MEDYCYNY

W dziedzinie tej rozwi­jają się obecnie na szeroką skalę badania społecznych czynników choroby i śmierci; omówienie tych prac przekracza jednak ramy. Medycyna nie istnieje w próżni społecznej. Mówiąc o medycynie polskiej, brytyjskiej czy amerykańskiej, mamy na myśli swoiste cechy medycyny i służby zdrowia w każdym z tych krajów, np. socjalistyczną służbę zdrowia w Polsce, państwową służbę […]

PODSTAWOWE CELE I WARTOŚCI

Podstawowe cele i wartości — to zdrowie, pomoc cierpiącemu, leczenie, niedopuszczenie do choroby. Wyznacznikiem działania medycy­ny jest ocena, że lepiej jest nie chorować niż chorować i żyć n ż umrzeć. Zadanie medycyny polega na znalezieniu możliwie najskutecz­niejszych środków realizacji tych wartości. Poszczególne kraje i społeczeństwa robią to w różny sposób, nas jednak interesuje raczej ogólny […]

WZROST WSPÓŁCZYNNIKÓW ZGONÓW

Na przykład wzrost współczynników zgonów z powodu chorób serca w drugiej połowie XX wieku jest zjawiskiem występującym we wszy­stkich krajach uprzemysłowionych; wiąże się on ze wzrostem udziału grup starszych wie­kiem wśród ogółu ludności, zjawiskiem także charakterystycznym dla wszystkich tych kra­jów. Wszędzie tam wpływ medycyny na zdro­wie ludności przejawia się najwyraźniej w przesunięciu przyczyn zgonów z […]

MEDYCYNA WSPÓŁCZESNA

Medycyna współczesna zwana naukową, za­chodnią jest jednym z elementów cywilizacji zwanej techniczną i postępu utożsamianego z postępem technicznym. Znaczą ją wielkie zwycięstwa i wielkie klęski. W sferze choroby i śmierci odzwierciedlają się wszystkie cechy burzliwej, mijającej już epoki wzrostu. Naj­bardziej charakterystyczne zjawiska występują tam, gdzie cywilizacja techniczna zaszła już najdalej: w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. […]