CHOROBY

Zadziwiająco podobne są główne# przyczyny zgonów niemowląt w krajach wy­soko uprzemysłowionych. Porównanie Stanów! Zjednoczonych, Danii, Wielkiej Brytanii, Ho­landii, Norwegii i Szwecji wykazuje, że wszę­dzie najczęstszymi przyczynami umieralności niemowląt są te same choroby: 1) wady wro­dzone (14%—20% ogółu zgonów); 2) urazy po­rodowe (9%—20%); 3) niedotlenienie (7%— 22%);  4) wcześniactwo i nieokreślone {11%—20%). W Polsce przyczyny te są podob-i ne. Według Rocznika Statystycznego Ochrony Zdrowia 1976 główne przyczyny zgonów nie­mowląt w roku 1975 w pierwszych 6 dniach życia były następujące: 1) inne przyczyny chorób i zgonów okresu okołoporodowego <27,5%); 2) całkowite lub częściowe niedotle­nienie (24,6%); 3) poród utrudniony i uraz w związku z porodem (21,0%); 4) wady rozwo­jowe wrodzone (17,0%). Wszystkie te czynniki są związane z wagą przy urodzeniu i odżywie­niem matki.

 

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)