CHOROBY PRZEWLEKŁE

Zmniejszenie zachorowalności na krztusiec z około 22 000 do 70 000 rocznie w latach 1950—1959 do około jednego tysiąca w 1975 r.; 7) Czterokrotne zmniejszenie ogól­nej zapadalności i umieralności z powodu tężca i wyeliminowanie tej choroby wśród dzieci i młodzieży; 8) Opanowanie gruźlicy wśród dzieci i młodzieży i pięciokrotne zmniejszenie zapadalności na gruźlicę wśród ogółu ludności”.Czy w miarę opano­wywania chorób ostrych wzrasta częstość wy­stępowania chorób przewlekłych? Innymi sło- wy, czy mamy do czynienia z rzeczywistym wzrostem chorób przewlekłych? Chorób tych jest współcześnie niewątpliwie więcej. Może to być jednak związane ze starzeniem się spo­łeczeństw krajów uprzemysłowionych.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)