CZĘŚCIOWE OPANOWANIE

Takie częściowe opanowanie choroby jest też bardzo pożyteczne, ale nie jest to umiejętność całkowitego bezpośredniego wyleczenia oraz całkowitej prewencji, skierowana na centralny mechanizm lub przyczynę choroby, analogicz­nie do leczenia np. płatowego zapalenia płuc przy użyciu penicyliny lub zapobiegania cho­robie Heinego-Medina za pomocą szczepionki. Również w dziedzinie „banalnych” chorób nie śmiertelnych, takich, które zajmują leka­rzowi większość czasu poświęconego na leczenie, zarówno „organicznych”, jak „funkcjonal­nych , istnieje ogromne, może największe za­potrzebowanie na skuteczną technologię. Cho­dzi więc raczej o redystrybucję środków w oparciu o badania i obiektywne oceny efektyw­ności i sprawności podejmowanych działań. Rozwijanie takich badań jest konieczne.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)