CZUCIOWE ZAKOŃCZENIE NERWOWE

Pierwsze z nich — to czuciowe zakończenia nerwowe (zakończenia wypustek komórek nerwowych) w skórze, tzw. termoreceptoi y. Pod wpływem zmian temperatury skóry zmienia się częstotliwość powsta­jących w nich impulsów. Impulsy te są przekazywane za pomocą ner­wów skórnych do ośrodkowego układu nerwowego. Po przetworzeniu tych informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, wysyłane są z nie­go impulsy do naczyń krwionośnych skóry, gruczołów potowych, do mięśni i in. Wyzwalają one reakcje modyfikujące odpowiednio ilość ciepła usuwanego z ustroju lub ciepła wytwarzanego w ustroju. U czło­wieka impulsy z termoreceptorów skóry odgrywają rolę przede wszyst­kim w przystosowywaniu organizmu do zimna.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)