DEFICYT WODY W ORGANIZMIE

Wydzielanie potu powoduje utratę przez organizm przede wszyst­kim wody i soli mineralnych (zwłaszcza chlorku sodu). Gdy straty te sięgają większych rozmiarów, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu człowieka, zmniejszają jego zdolność do pracy, a nawet mogą się stać przyczyną śmierci.Trzeba z naciskiem podkreślić, że deficyt wody w organizmie (od­wodnienie) może wystąpić podczas pracy w gorącym środowisku mimo całkiem swobodnego dostępu do wody. Mechanizm pragnienia u czło­wieka przebywającego, a zwłaszcza pracującego w gorącym otoczeniu informuje z niedostateczną precyzją o głębokości deficytu wody w ustro­ju, wytworzonego wskutek intensywnego w takich sytuacjach wydzie­lania potu. Człowiek pracujący w gorącym środowisku wypija zwykle 20—40°/o mniej, niż powinien by pić, aby uzupełnić straty wody. Po­wstające w ten sposób tzw. odwodnienie dowolne może w na­szym klimacie sięgać nawet kilku litrów wody w ciągu doby.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)