DYSKUSJE NA TEMAT UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT

Jest rzeczą charakterystyczną, że dyskusje na temat umieralności niemowląt natychmiast wywołują wiele innych wątków. Do dzisiaj nie ma zgody co do tego, co właściwie współ­czynnik ten mierzy w rozwiniętych społe­czeństwach. Zdrowie? — coraz mniej; ale mi­mo wszystko jest to jednak miara umożliwia­jąca ogólną ocenę stanu zdrowia społeczeńst­wa. Postęp społeczno-ekonomiczny? — ta teza wydaje się mieć najwięcej zwolenników; twierdzą oni, że jest to precyzyjny pomiar owego postępu. Może jedno i drugie, to jest i postęp, i stan zdrowia ludności? A może jest to tylko wykładnik poziomu kultury ogól­nej — ani postępu, ani stanu zdrowia? W każ­dym razie widać, jakie ogromne znaczenie ma ten problem — społeczne, ekonomiczne, de­mograficzne, zdrowotne, kulturowe i psycho­logiczne.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)