DZIAŁANIE MECHANIZMÓW

Fizjolog amerykański Walter Cannon sformułował twierdzenie, że du­żą niezależność podstawowych funkcji życiowych ustroju od nieustan­nych zmian zachodzących w świecie otaczającym umożliwia działanie mechanizmów fizjologicznych, które wyrównują wpływ zarówno tych zmian, jak i zmian zachodzących w samym ustroju podczas jego czyn­ności. Mechanizmy te utrzymują stabilność środowiska wewnętrznego — homeostazę. Działanie mechanizmów homeostatycznych pozwala człowiekowi na życie w zmiennych warunkach środowiska, pracy i in. Sprawność dzia­łania tych mechanizmów decyduje przede wszystkim o zakresie tole­rancji przez organizm zmian w otoczeniu. Nie zawsze jednak działanie mechanizmów homeostatycznych może zapewnić absolutną stałość (w zakresie wahań fizjologicznych) środowiska wewnętrznego ustroju.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)