JEDYNE BADANIA

Tylko jedyne dotąd w świecie badanie oparte na reprezentacyjnej próbie krajowej ma charakter ciągły: tzw. National Health Survey, prowadzane w odstępach miesięcznych nieprzerwanie od noku 1957 iprzez Państwowy Ośrodek Statystyki Zdrowia w Stanach Zjed­noczonych. Jest to unikalna, publikowana i do­stępna, systematyczna informacja o chorobach mająca walor ogólnokrajowy, najlepsze dotąd źródło wiedzy o dynamice chorób ludności całego kraju. Składają się na to trzy sposoby zbierania materiałów, trzy metody badania: 1) health interview survey, 2) Health examination survey (od r. 1961) i 3) health records survey. Pierwsze badanie (są to wła­ściwie całe serie badań) -opiera się na infor­macjach dotyczących chorób i ograniczonej sprawności uzyskanych od respondentów w reprezentacyjnej próbie amerykańskich gos­podarstw domowych.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)