KODEKSY ETYCZNE

Kodek­sy etyczne nie mówią, co robić, jak się zacho­wać, jakiego wyboru dokonać w niezliczonych sytuacjach, w jakich znajduje się lekarz.Rzeczypospolitej postulowali stworzenie ta­kiej służby zdrowia, która by była zdolna podnieść poziom zdrowotności całego społe­czeństwa. Marcin Kacprzak pisał wówczas: „Lekarz wykształcony i miłujący swój kraj, szczególnie praktykujący wśród ludu, stać będzie na straży zdrowia publicznego, a swo­im wpływem i wiedzą przyczyniać się może w wysokim stopniu do poprawy tak wielce zaniedbanego w ciągu fatalnej gospodarki rosyjskiej stanu zdrowia naszego ludu tak miejskiego, jak wiejskiego […]. Zdrowie, ja­ko największy skarb narodu, który z najbied­niejszej okolicy może zrobić kwitnący zaką­tek, jest pierwszym dobrem, które powinno być upaństwowione, prędzej niż ziemia, ko­palnie, fabryki”.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)