KWESTIE EFEKTYWNOŚCI

We wczesnych latach pięćdziesiątych zaczęły gwałtownie rosnąć koszty ochrony zdrowia; coraz wyższy stawał się udział wydatków przeznaczonych na ten cel w rocznym docho­dzie narodowym krajów wysoko uprzemysło­wionych. Początkowo wzrost kosztów tłuma­czono rozwojem nauki i techniki medycyny, zwiększającym się odsetkiem ludzi starych w populacji, rozpowszechnieniem chorób prze­wlekłych. Później starano się to wyjaśnić także w kategoriach wzrostu potrzeb zdrowot­nych ludności, przejawiających się w nasilo­nym korzystaniu ze służby zdrowia w związ­ku z coraz wyższą pozycją zdrowia jako war­tości i coraz szerszą akceptacją prawa do jego ochrony; a także w związku z rozszerzaniem się zakresu zadań i działalności lekarzy oraz ogromnym wzrostem liczby personelu, kosz­townym wyposażeniem placówek służby zdro­wia i kosztownym leczeniem.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)