MECHANIZMY TERMOREGULACJI

Warunkiem zachowania stałej temperatury wewnętrznej jest posiada­nie przez ustrój trojakich elementów: 1. wykrywających odchylenia temperatury od poziomu, na utrzymywanie którego nastawiony jest me­chanizm termoregulacji; 2. przetwarzających informacje o odchyleniu temperatury wewnętrznej od poziomu równowagi i wysyłających pole­cenia (impulsy nerwowe) do 3. elementów, których działanie zmienia usuwanie lub wytwarzanie ciepła w sposób przywracający zachwianą równowagę bilansu cieplnego i początkową temperaturę wewnętrzną. W organizmie człowieka istnieją zarówno elementy, które reagują na zmiany temperatury otoczenia, a ściślej mówiąc — na zależne od nich zmiany temperatury skóry (wykrywają je), jak i elementy wykrywa­jące zmiany temperatury wewnętrznej ustroju.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)