MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA

Międzynarodowa klasyfikacja cho­rób, która powstała pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia i na której opierają się wszystkie statystyki zdrowia ludności, prze­znaczona jest przede wszystkim do klasyfiko­wania i kodowania raczej przyczyn zgonów, a nie do kategoryzowania chorób. Jej uży­teczność dla statystyk opieki szpitalnej jest ograniczona, a w ogóle problematyczna dla opieki ambulatoryjnej.. Pacjenci zgłaszają skargi, sygnalizują problemy i opisują objawy, a nie choroby, kiedy postrzegają się jako nie­zdrowi i idą do lekarza. „Choroba” i jej kla­syfikacja są konstruktami profesjonalnymi, podczas gdy „problemy zdrowotne i skargi” są konstruktami „laików”. Istnieje potrzeba dostrzeżenia i uznania tych różnic.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)