MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Stwierdzono, że rejon geograficzny i miejsce zamieszkania różnicują występowanie chorób wśród ludności amery­kańskiej. I tak w rejonie Południa wyższy jest odsetek ludzi niepełnosprawnych, niezdolnych zupełnie do wykonywania głównych czynności lub doznających poważnych ograniczeń w tym zakresie. Skądinąd wiadomo, że właśnie na Po­łudniu zamieszkuje stosunkowo dużo ludności ubogiej.Stwierdzono także, że wśród mieszkańców wielkich metropolii jest mniej ludzi niepełno­sprawnych w porównaniu <z mieszkańcami te­renów słabiej zurbanizowanych. Istnieją też pewne różnice między ludnością rolniczą, nierolniczą. Wydaje się, że można zaryzy­kować następującą hipotezę: im bardziej „wiejskie” miejsce zamieszkania, tym niższa zapadalność na choroby ostre i tym wyższa chorobowość przewlekła.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)