NAJLEPSZY SPOSÓB

Stosunkowo najlepszym sposobem pomiaru częstosci i rozmieszczenia chorób wśród lud­ności są specjalnie organizowane badania le­karskie dotyczące całej populacji na określo­nych terenach albo wybranych grup ludności, np. dzieci, pracowników przemysłu czy pobo­rowych. Organizacja takich badań jest jednak uciążliwa, a ich koszt znaczny. Pierwsze bada­nie tego typu zostało przeprowadzone w roku 1926 w Stanach Zjednoczonych (objęło ono 7500 rodzin w jednej miejscowości) i od tego czasu podobne badania są podejmowane w ró­żnych krajach. Dają one obraz jak na jedno­razowym zdjęciu fotograficznym, bez możli­wości porównywania przebiegu chorób w cza­sie.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)