NIEKTÓRE CZYNNIKI

Niektóre czynniki warunkujące występowa­nie chorób i pośrednio zgonów zmieniają się powoli, np. czynniki genetyczne lub wpływ klimatu. Lecz omawiane zmiany umieralności zaistniały w stosunkowo krótkim czasie. Dla­tego należało zwrócić uwagę na czynniki, któ­re uległy wyraźnym zmianom w ostatnim okresie. Takie niezwykle szybkie zmiany wy­stąpiły w strukturze przyczyn zgonów. Chodzi tu przede wszystkim o wzrastający udział śmierci z powodu chorób przewlekłych, które w połowie naszego stulecia zajęły pierwsze miejsce w tabelach zgonów w krajach uprze­mysłowionych. Zajmiemy się tym zagadnieniem po omówieniu niektórych czynników różnicu­jących umieralność w społeczeństwie.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)