NORMY DRUGIEGO TYPU

Podczas gdy normy drugiego typu służą do sprawdzania, czy rozwój dziecka jest bliski optymalnego, to trzeci typ normy jest przydatny do oceny rozwoju dzieci chorych. Jak więc widzimy, każdy z trzech typów norm rozwojowych służy innemu celowi, chociaż mogą one oceniać tę samą cechę dziecka, np. wysokość ciała. Jeżeli zdecydujemy się na jedną z możliwych zasad ustalenia normy, to następnym zagadnieniem będzie sama metoda jej określania.Najprostsza metoda służąca do określania normy rozwojowej dla dzie­ci polega na opracowaniu dla danej populacji tablic zawierających średnie wartości wysokości i ciężaru ciała dzieci w zależności od płci i wieku. Do tablic mogą wchodzić bądź wartości przeciętne w danej populacji, bądź wartości ustalone jako optymalne, bądź wreszcie war­tości określane dla populacji uznanej przez lekarzy za populację dzieci zdrowych — w zależności od przyjętej w danym czasie i w danym społeczeństwie koncepcji normy.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)