NORMY ROZWOJOWE

Rozważania nad rozwojem osobniczym i prawidłowościami jego prze­biegu wymagają sprecyzowania tzw. normy rozwojowej, czyli modelu rozwoju „normalnego”, który by mógł stanowić jakąś skalę porównania w każdym konkretnym przypadku. Intuicyjnie skłonni bylibyśmy normą taką utożsamiać z osobnikiem przeciętnym w populacji. Ten typ normy może być łatwo i jednoznacznie określony, jeśli tylko oprzemy się na statystycznych metodach opisu populacji. Budzi on jed­nak zastrzeżenia. Po pierwsze, kryterium osobnika „normalnego” w roz­woju jako rozwiniętego prawidłowo nie będzie oczywiście spełnione w większości populacji ludzkich, a szczególnie rażąca niezgodność wy­stąpi w takich populacjach, gdzie niedożywienie i choroby są regułą, jak to ma niestety jeszcze miejsce w wielu krajach Afryki czy Azji. Po drugie, tak ujęta norma zmienia się nie tylko od populacji do po­pulacji, lecz także ulega wahaniom w czasie.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)