OBSERWUJĄC ROZWÓJ

Obserwując rozwój National Health Survey równocześnie śledzimy przemiany, jakie za­chodzą w podejściu do mierzenia chorób. Ba­dania kliniczne (health examination survey) nie zajmują obecnie w każdym przypadku pozycji priorytetowej. Niekiedy bada się jed­na i tę samą chorobę (np. nadciśnienie i cho­roby serca) równocześnie ze wszystkich trzech wyżej wymienionych punktów widzenia, a z reguły z dwóch, gdyż niemal zawsze badania oparte na samoocenie stanowią integralną część badań realizowanych przez waeiosipecjali- styczne zespoły lekarzy. Niekiedy badanie opiera się wyłączanie na wywiadach domowych, to ^ znaczy na materiałach „subiektywnych”, które uznaje się za pełno wartości owe źródło informacji.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)