OGÓLNA ZAPADALNOŚĆ

Nie widać także jakichś istotniej­szych wahań z roku na rok, jeśli chodzi o sto­pień ciężkości szeregu chorób ostrych czy grup chorób. Świadczy o tym tab. gdzie ciężkość choroby mierzono liczbą dni ograniczonej sprawności spowodowanej tą chorobą. Na temat zapadalności w dawniejszych cza­sach nie ma żadnych miarodajnych danych. Wcześniejsze badania koncentrowały się na chorobach przewlekłych i nie uwzględniały ostrych. Niektórzy autorzy na podstawie roz­maitych materiałów dotyczących ludzi zmar­łych w minionych stuleciach twierdzą, że obecnie zapadamy na takie same choroby jak przed wiekami i z takich samych przyczyn.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)