OPATRZENIE ETYKIETKĄ

Co więcej, opatrzenie etykietą „choroba” takich czy innych objawów bądź stanów niewiele lub nic nie mówi ani o przyczynie, ani o postępo­waniu leczniczym, które jest jednakowe bez względu na diagnozę albo przeciwnie — bar­dzo rożne przy tej samej diagnozie. Wykazano doświadczalnie, że dla przeciętnego psychiatry rozpoznanie człowieka zdrowego symulującego objawy choroby psychicznej jest niekiedy‘bar­dzo trudne lub wręcz niemożliwe. W roku e Wznanym tygodniku amerykańskim „Science ukazał się artykuł D. Rosenhana, który narobił dużo wrzawy. Został tam opisany eksperyment polegający na tym, że do szpitali psychiatrycznych znajdujących się na terenie rozmaitych stanów skierowano zupełnie zdro­wych i normalnych ludzi. Przebywali oni w szpitalach od 7 do 52 dni. Przy wypisie wszys­cy bez wyjątku otrzymali rozpoznanie „schi­zofrenia lub „schizofrenia w stanie remisji”.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)