ORIENTACJA INŻYNIERYJNA

Owe węzłowe sprawy można rozważać w dwóch płaszczyznach: jednostkowej i gru­powej (zbiorowości). Odpowiadają one dwóm systemom opieki zdrowotnej: opiece nad in­dywidualnym pacjentem (świadczenia placó­wek lecznictwa) i opiece nad zbiorowością (świadczenia medycyny zapobiegawczej, zdro­wia publicznego). Tok rozumowania przyjmu­jemy następujący: 1) współczesną medycynę charakteryzuje orientacja „inżynieryjna”; 2) przyniosła ona ogromne osiągnięcia; 3) rów­nocześnie zdominowała działania medyczne tak dalece, że nie rozwinęły się w dostatecz­nym stopniu inne orientacje, równie ważne, coraz ważniejsze we współczesnym świecie: w skali jednostkowej — podstawowa opieka zdrowotna; w skali grupowej — ekologiczne podejście do interakcji człowieka ze środowis­kiem.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)