ORZECZENIE LEKARSKIE

Jeśli zaś ktoś uważa się za chorego, lecz nie uzyska od lekarza potwierdzenia tego stanu, to nie otrzyma również społecznej aprobaty i akcep­tacji chorowania. Zamiast tego może zyskać opinię symulanta czy bumelanta i stać się podopiecznym instytucji prawa, a nie medy­cyny. Orzeczenie lekarskie ma dużą moc w społe­czeństwie. Może zapewnić specjalne warunki wypoczynku i zdrowienia, zwiększyć powierz­chnię mieszkaniową, dać rentę i różne odszko­dowania, zwolnić z obowiązku pracy, ze służby wojskowej, z więzienia. Stale rosną uprawnienia lekarzy; sięgają one coraz dalej poza tradycyjne obszary medycyny. Wygląda na to, że społeczeństwa ciągle poszerzają kla­pę bezpieczeństwa, którą sobie ustanowiły w postaci lekarza, w niepewności, dokąd zmie­rzają i co się im może przydarzyć.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)