PŁEĆ

Poza tym widzimy, że wraz z wiekiem wzrasta zapadalność na choroby przewlekłe. Świadczy o tym wzrost liczby dni z ograni­czeniem czynności i leżeniem w łóżku co charakteryzuje chorobę przewlekłą. szybko się kończą.Natomiast mężczyźni cześdei ulegają chorobom przewlekłym.Znacznie częściej też niż kobiety ulegaia ograniczeniu sprawności najcięższego stopnia mierzonemu w tym badaniu całkowitą niezdol­nością do wykonywania głównych czynności, do pracy, prowadzenia gospodarstwa domowe­go, uczęszczania do szkoły); na 4,3% mężczyzn z ograniczeniem sprawności najcięższego stop­nia przypada 1,5% kobiet. Natomiast stosun­kowo więcej kobiet niż mężczyzn znajduje się w grupie osób z częściowym ogranicze­niem sprawności, umożliwiającym wykonywa­nie głównych czynności.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)