POJĘCIE ZDROWIA

Podobnie jak inne ogólne pojęcia, takie jak „pokój”, „prawda”, „sprawiedliwość”, „wol­ność” — pojęcie „zdrowie” stwarza ogromne trudności definicyjne. Wszyscy wiemy z do­świadczenia lub intuicyjnie, co znaczy być chorym, co oznacza ból, cierpienie, niemoż­ność normalnego funkcjonowania, śmierć — społeczna lub dosłowna. Lecz kiedy próbuje­my uchwycić sens pojęcia zdrowia jako prze­ciwieństwa choroby, bólu, śmierci, to na­tychmiast powstają kłopoty. Co prawda i cho­robę też nie zawsze można określić dokładnie. Na przykład ludzie mogą przyzwyczaić się do swojej choroby, nauczyć się, jak z nią żyć, i dawać sobie radę z faktem, że ich organizm działa mniej sprawnie. Co więcej, socjologo­wie medycyny wykazali, że ludzie reagują na chorobę w bardzo różny sposób; to co jest uważane za chorobę w jakiejś jednej zbioro­wości społecznej, może w innej uchodzić za zdrowie.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)