POMIARY UMIERALNOŚCI

Obecnie nie zawsze można oprzeć się na kryteriach uzna­nych przez prawo, gdyż są przestarzałe. Jak np. traktować reanimację, tj. przywrócenie zmarłego (według tych kryteriów) do życia? W związku z tym zaczęto poszukiwać w me­dycynie takich kryteriów – śmierci, które można mierzyć niezależnie od bicia serca i od­dychania, a które są dobrze skorelowane z tymi objawami. W rezultacie skierowano uwagę na mózg. W r. 1968 zaproponowano zespół kryteriów klinicznych określających „syndrom śmierci mózgowej”. Z tą nową de­finicją śmierci wiąże się szereg kwestii praw­nych i etycznych, jest też ona przedmiotem nieustających dyskusji w środowiskach facho­wych i w środkach masowego przekazu w wie­lu krajach.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)