POWIĄZANIE WYNIKÓW

Dokładny opis zastosowanych metod i wyników otrzymanych w tym obszernym bada­niu znajduje się w innych publikacjach. Tutaj charakteryzuję w wielkim skrócie wyniki związane z pozycją społeczno-zawodową ro­dziców.Dzieci były badane m.in. za pomocą po­wszechnie stosowanego testu Ravena, który mierzy głównie inteligencję ogólną oraz czyn­nik wnioskowania indukcyjnego i wyobraźni przestrzennej. Upraszczając można powiedzieć, że dzieci, które w teście Ravena uzyskały wynik poniżej 70 punktów, uznano za podej­rzane o lekkie upośledzenie umysłowe — o najczęstszą, tzw. kulturową formę tego zja­wiska, w której nie stwierdza się zmian or­ganicznych i która głównie występuje w ro­dzinach, gdzie nie ma warunków odpowiednio stymulujących rozwój umysłowy dziecka.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)