PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA

Winę za to ponoszą przedstawiciele medy­cyny, którzy w ubiegłych latach sami robili taką propagandę albo milczeli, kiedy środki masowej informacji donosiły o przełomowym odkryciu, o nowym wynalazku, kolejnym bez­precedensowym sukcesie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaszły waż­kie przemiany w świadomości społeczeństw krajów uprzemysłowionych:    nastąpił powszechny wzrost przekonania, że opieka zdro­wotna nie jest przywilejem, lecz prawem. W krajach socjalistycznych zostało to stwierdzo­ne w konstytucjach. W niektórych innych kra­jach opieka zdrowotna jest już traktowana niemal na równi z oświatą, potrzebami miesz­kaniowymi i zatrudnieniem jako należne świadczenie ze strony władz państwowych, samorządowych czy innych.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)