PROPORCJONALNA ZALEŻNOŚĆ

Ta odwrotnie proporcjonalna zależność najsilniej przejawia się wśród ludzi z największym ogra­niczeniem sprawności: odsetek osób całkowicie niezdolnych do wykonywania głównych czyn­ności jest w grupie o najmniejszym dochodzie cztery razy wyższy niż w grupie o najwięk­szym dochodzie.Dobitnie wystąpiły te zależności również w badaniach amerykańskich, w których za wskaźnik pozycji społecznej przyjęto poziomGranice medycyny 40 wykształcenia (określony długością okresu kształcenia). Zmienna ta jest szeroko stosowa­na również w badaniach socjologicznych pro­wadzonych w Polsce i uchodzi za dobry wskaź­nik pozycji społecznej.Badania wykazują, że istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między poziomem wykształcenia a ograniczeniem sprawności do wykonywania głównych czynności.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)