PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA

Polskie tablice trwania życia opracowane na podstawie informacji pochodzących z lat 1931—1932 świadczą, że spośród każdego ty­siąca jednocześnie urodzonych chłopców tyl­ko 760 miało szanse przeżycia piętnastu lat i tylko 724 — dwudziestu pięciu lat (wartości te obliczone dla dziewcząt były niewiele wyższe, wynosiły odpowiednio 787 i 752). Według najnowszych polskich tablic trwania życia spośród każdego tysiąca jednocześnie urodzonych chłopców 964 ma szanse dożycia pięt­nastego, a 952 — dwudziestego piątego roku życia, natomiast wskaźniki obliczone dla dzie­wcząt przybrały jeszcze większe wartości;] odpowiednio 973 i 969. Oznacza to, że pod­czas gdy w pierwszych dziesiątkach bieżące­go stulecia co czwarte dziecko przychodzące na świat opuszczało go przed osiągnięciem dwudziestego piątego roku życia, obecnie doży-‚ wa tego progu około 95% noworodków.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)