PRZEDMIOT INTENSYWNYCH BADAŃ

Problem ten jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w pracowniach fizjologicznych wielu krajów całego świata. Opis czło­wieka w warunkach krańcowych powinien obejmować trzy ogniwa: 1. obraz doraźnych, szybko występujących zmian adaptacyj­nych w ustroju, które umożliwiają człowiekowi krótkotrwały pobyt w takich warunkach, zmniejszają upośledzenie zdolności do pracy i spraw­ność funkcji neuropsychicznych oraz redukują bezpośrednie niebezpie­czeństwo dla zdrowia i życia; 2. obraz aklimatyzacji, tzn. stopnio­wo rozwijających się zmian zwiększających tolerancję przez ustrój warunków krańcowych; 3. analizę ewentualnych szkodliwych dla zdrowia następstw długotrwałego pobytu w warunkach krańco­wych, na który pozwala zwiększona przez aklimatyzację tolerancja ta­kich warunków.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)