PRZYCZYNY CHOROBY

Nie patrzyliś­my na te materiały pod kątem przydatności zawartej w nich informacji dla naszej wiedzy o    chorobach, nowych wartości, o jakie mogą nas wzbogacić. Za oczywiste przyjmowaliśmy, że naukowa (tj. oparta na naukach przyrod­niczych) wiedza jest jedyną, godną cywilizo­wanego człowieka, i z pewną wyższością od­nosiliśmy się do wszystkiego, co nienaukowe, tj. co nie mieści się w kategoriach przyrod­niczych. Dopiero od niedawna zaczynamy ina­czej patrzeć na te sprawy, o czym będzie mo­wa .Jak wspomniałam, charakterystyczna dla naukowej medycyny jest teoria bakteryjna choroby. I tylko ta teoria odwołuje się do czynników sprawczych jednego rodzaju, mia­nowicie do drobnoustrojów.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)