RÓŻNIĄCA CECHA

Mogą przeko­nać społeczeństwo i rząd, że potrzebne są datkowe fundusze na jakiś określony cel opie­ki zdrowotnej, np. na rozwoj hemodializy, albo na określoną aparaturę, np. urządzenie do komputerowej tomografii — jedno za Kil­kaset tysięcy dolarów. Mogą też (przynajmniej w teorii) postanowić, że służba zdrowia me będzie Się zajmować wszystkimi dolegliwoś­ciami objętymi nazwą „zdrowie psychiczne , że nie będzie na siebie brała głownego cięża­ru zwalczania takich problemów społecznych, jak np. alkoholizm, że nie będzie odpowiadała za rehabilitację zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych itd.A uzdrowiciele jednostki? Kilka lat temu prasa doniosła o tragicznym wypadku samo­chodowym, jakiemu uległ genialny fizyk ra­dziecki Lew Dawidowicz Landau.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)