ROZUMIENIE ZDROWIA I CHOROBY

Nie są to rozważania czysto semantyczne; ; rozbieżność ta ma wyraźne skutki społeczne. W świadomości społecznej, także w świado­mości lekarzy, funkcjonują dwa różne rozu­mienia zdrowia i choroby. Jedno jest zawarte w definicji zdrowia przyjmowanej w wystą­pieniach oficjalnych, stanowiącej motto wielu publikacji i traktowanej jako credo współczes­nej medycyny. Drugie rozumienie występuje na co dzień; twardo przypomina o realiach życia, o obowiązujących lekarza przepisach zaliczania ludzi do populacji chorych. To dwojakie rozumienie wprowadza zamęt do ba­dań naukowych i praktyki lekarskiej, gdyż właściwie nie wiadomo, kto jest zdrowy, a kto chory, kto powinien być pacjentem, kogo Uznać za symulanta.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)