SFORMALIZOWANIE NIEPOKOJÓW

Sformalizowanie naszych niepokojów, ich spowszednienie byłoby rów­noznaczne z bezruchem i zastojem, z odhu­manizowaniem medycyny. Niepokoje nie mogą zatem opuścić lekarzy, mogą się jedynie zmie­niać, gdyż zniknięcie jednych niesie ze sobą następne”.Podobne kwestie nurtują lekarzy i w in­nych krajach. Na łamach „Scientific Americ­an” epidemiolog Kerr L. White stawia pytania: Czy choroby są przypadłościami, które zda­rzają się ludziom, czy też objawami konstruk­tywnych i destruktywnych związków jednos­tek ze środowiskiem społecznym i fizycznym? Od rozwiązania tych kwestii zależy równowaga między naukami biologicznymi i społecznymi na pierwszych latach studiów lekarskich, a mię­dzy nastawieniem specjalistycznym opartym na technologii i ogólnym, psychobiologicznym na dalszych latach.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)