SFORMUŁOWANIE PRAWA

Prawo do ochrony zdrowia nigdzie nie jest jasno sformułowane. Wydaje się jednak, że istnieje powszechna zgoda, iż wsizyscy ludzie bez względu na swoją sytuację finansową po­winni mieć dostęp do służby zdrowia i upraw­nienie do odpowiedniej opieki. Nie mówi się wszakże o tym, że możliwości systemu ochro­ny zdrowia są ograniczone i że wskutek tego świadczenia wszędzie są racjonowane; czyn­nikiem ograniczającym jest np. czas (listy czekających, kolejki), odległość (ludzie miesz­kający dalej korzystają rzadziej) lub prze­strzeń (ograniczona liczba łóżek szpitalnych). Ograniczenia stawiają cały system ochrony zdrowia, placówki lecznicze i lekarzy przed koniecznością podejmowania wyborów W nie­zmiernie trudnych sprawach dotyczących po­szczególnych ludzi, zbiorowości i całego spo­łeczeństwa.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)