STATYSTYKI POLSKIE

Statystyki polskie (zaczęto je zbierać od roku 1919) zostawiają poza swoim zasięgiem wcześniejsze dziesięciolecia, bardzo znamien­ne pod względem kształtowania się umieral­ności. Świadczą o tym materiały pochodzące z krajów, które wcześniej niż Polska przystąpiły do prowadzenia statystyk, jak np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Czechosłowac­ja. Sięgając do nich otrzymujemy obraz prze­biegu krzywej zgonów od początku naszego stulecia lub nawet wcześniej. Widzi­my że w roku 1900 współczynnik umieralności standaryzowany na wiek w Stanach Zjednoczonych wynosił 17,8 na 1000 ludności. Następnie obniżał się powoli, lecz stale do noku 1936 — z wyjątkiem gwałtowne­go wzrostu w roku 1918, związanego z epi­demią grypy. Począwszy od roku 1937 tempo spadku było szybsze. Spadek ten utrzymywał się do roku 1954, po czym nastąpiła trwająca do dzisiaj stabilizacja poziomu zgonów.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)