STWIERDZONA ZALEŻNOŚĆ

Jedy­ną dotąd stwierdzoną zależność przyczynową między czynnikiem środowiskowym związa­nym z zachowaniem a wystąpieniem choroby somatycznej — między paleniem papierosów a rakiem płuc — wysnuto w ten sposób, że wykazano wzrost liczbowy zgonów z powodu raka płuc, a sekcje ludzi zmarłych na tę cho­robę ujawniły, że byli to głównie palacze. Wniosek ten powstał w drodze obserwacji ludzi zmarłych, a nie żyjących, nie przez ob­serwację stylu życia palaczy i niepalaczy. Przy takim porównawczym badaniu może okazałoby się, że obok palenia względnie nie- palenia papierosów występują jakieś inne jesz­cze cechy zachowania, charakterystyczne dla ludzi chorujących lub nie chorujących na raka płuc, które pozwoliłyby na wyciągnięcie in­nych wniosków, umożliwiających skuteczniej­szą kontrolę tej choroby.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)