SYTUACJA W DZIEDZINIE

W dziesięcioleciu 1965—1974 (nie objętym ry­sunkiem) poziom zgonów niemowląt obniżał się jednak nadal*, przy czym Szwecja jako jedyny kraj w świecie osiągnęła poziom po­niżej 10 (ma 1000 żywych urodzeń). Z krajów pozaeuropejskich na uwagę zasługuje zwłasz­cza Japonia, która w ostatnim ćwierćwieczu obniżyła umieralność niemowląt z około 60,0 do 11,0 w roku 1974. Sytuacja Polski w tej dziedzinie została scharakteryzowana w wielu publikacjach de­mografów d lekarzy. Startowaliśmy iz innego poziomu niż kraje wysoko uprzemysłowione. Jak widać na rys. 18, w roku 1935 umieralność spadek w nie spotykanym dotychczas tempie .W roku 1976 umieralność niemowląt obni­żyła się do 22,7, przy czym już od kilku lat na wsi jest tylko nieznacznie wyższaTym samym Polska zbliżyła się do poziomu, jakim: w latach pięćdziesiątych—sześćdziesiątych j legitymowały się kraje przodujące pod tym j względem.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)