SZCZEGÓLNIE SILNE DZIAŁANIE

W krajach, w których za­obserwowano szczególnie silne działanie trendu sekularnego, nastąpiły rzeczywiście bardzo istotne zmiany w sposobie odżywiania w kierunku zwiększenia ilości mięsa dostarczającego organizmowi najłatwiej przy­swajalnego białka. Jednak i ta teoria nie może wyjaśnić występowania trendu sekularnego w takich krajach jak Szwecja czy Kanada, gdzie wysoki standard życia utrzymuje się niezmiennie od dawna.Poza tymi teoriami, tłumaczącymi zjawisko trendu sekularnego dzia­łaniem różnych czynników środowiskowych, istnieje też teoria usiłująca je wyjaśnić działaniem czynnika genetycznego. Teoria ta bierze za punkt wyjścia zjawisko heterozji (większej bujności i żywot­ności mieszańców) jako skutku rozbicia izolacji genetycznej, charakte­rystycznej dla społeczeństw wiejskich. Od połowy XIX w. rozpoczęła się bowiem masowa wędrówka ludności ze wsi do miast, dzięki czemu doszło do zawierania małżeństw pomiędzy osobnikami pochodzącymi z różnych wsi i miast, a nie — jak to miało miejsce wcześniej — po­między członkami tej samej społeczności wiejskiej.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)