SZEROKA DYSKUSJA

Stało się to w Wielkiej Brytanii przedmiotem szerokiej dyskusji nad efektywnością istniejącej od ro­ku 1949 państwowej służby zdrowia i innych świadczeń socjalnych brytyjskiego weljare: State. Znani badacze i politycy społeczni: j; B. Abel-Smith, R. M. Titmuss i G. Myrdalg stwierdzili, że owe świadczenia nie poprawiły zdrowia tych, których stopa życiowa jest najniższa. A w okresie 1953—1960 odsetek bied­nych i najbiedniejszych wśród ludności bry-: tyjskiej wzrósł prawie o 100% (z 7,8% do J 14,2%), co zaprzecza utartemu poglądowi, ża większej zamożności ogólnej towarzyszyła większa równość. Programy zdrowotne i opieki j społecznej (których dobrym przykładem jest  opieka nad matką i dzieckiem) zawierają świad­czenia tylko pozornie jednakowe dla wszystkich.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)