TEORIE WYJAŚNIAJĄCE

W wyniku rozważań nad przyczynami, które mogłyby w sposób sen­sowny wytłumaczyć pojawienie się i trwanie trendu sekularnego i akce­leracji rozwoju, powstały różne teorie.Według jednej z nich czynnikiem odpowiedzialnym za trend sekularny miałoby być promieniowanie słoneczne (teoria helioge- niczna), pobudzające organizm do szybszego rośnięcia i osiągania więk­szej wysokości ciała od czasu, kiedy młodzież zaczęła uprawiać ruch na świeżym powietrzu i dzięki temu jest w większym stopniu wystawiona na działanie promieniowania słonecznego. Pogląd ten powstał w związku z odkryciem witaminy D, której działanie wzrostowe jest aktywizowane przez promieniowanie słoneczne, a mówiąc ściślej, przez promieniowanie nadfioletowe. Teoria ta miała bardzo wielu zwolenników w latach trzy­dziestych. Przeciwko niej przemawia argument, iż ludność wiejska po­winna by w takim razie przewyższać wzrostem ludzi z miast, jako że dzieci wiejskie są niewątpliwie w dużo większym stopniu wystawione na działanie słońca.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)