TRWANIE ŻYCIA

Niekiedy oblicza się współczynnik [umie­ralności swoistej ze względu ma wiek, żeby porównać dwie populacje z uwzględnieniem poszczególnych grup wieku. W podobny spo­sób można dokonywać dowolnych obliczeń, na przykład obliczać liczbę zgonów z danej przy­czyny (choroby) w ciągu roku. Dla przeprowadzenia porównania dwóch lub więcej populacji wziętych jako całość naj­częściej oblicza się współczynniki standaryzo­wane .Można w ten sposób porównać dwa (lub więcej) współczynniki umieralności swoistej wykluczając różnice w strukturze ludności (np. związane z wiekiem).Odnosząc swoiste ze względu na wiek współczynniki zgonów do hipotetycz­nej populacji, można obliczyć przeciętną dłu­gość życia, jakie jeszcze pozostaje określonej grupie wieku. Jest to metoda skomplikowana, wymagająca konstrukcji tabel wymieralności.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)