USUNIĘCIE ETYKIETY

Usunięcie etykie­ty grzechu i przestępstwa łączyło się ze zmia­ną reakcji społecznej — inne jest postępowa­nie wobec przestępcy, a inne wobec chorego. Tam gdzie poprzednio karano, teraz się leczy, toteż zaczęło maleć znaczenie prawników księży, a szybko rosnąć znaczenie lekarzy, niewspółmiernie bardziej niż dające się udo­wodnić umiejętności leczenia. W wielu przy­padkach medycyna, zupełnie tak samo jak re­ligia i prawo, nie dysponuje wiedzą etiologi­czną i jakąś dającą się przewidzieć skuteczną metodą postępowania. Mimo to powszechna zgoda na używanie choroby jako etykiety dla „problematycznych” form . zachowania społe­cznego niesie ze sobą założenie, że tylko le­karze są tutaj kompetentni, a to znowu umac­nia przekonanie, że takie formy zachowania muszą być chorobą.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)