W IMIENIU WSZYSTKICH

W imieniu ich wszystkich zabrał głos Zyg­munt Hanicki, pisząc o niepokojach lekarza. „Współczesny lekarz staje się coraz bardziej panem życia i śmierci.’ Stosuje coraz częściej leczenie, które zbawia lub zabija, wybiera nie zawsze pewne metody rozpoznawania choroby. Staje codziennie wobec sytuacji, w któ­rej wybór i decyzja są alternatywne. Balan­suje między ryzykiem wynikającym z choro­by a ryzykiem związanym ze sposobami jej rozpoznania i leczenia. Co wybrać i jakie kryteria zastosować, jak rozważyć za i prze­ciw, skoro każdy wybór i każde kryterium kryją w sobie możliwość i ratunku, i zagro­żenia?[. ..] Około 800 000 ludzi ginie rocznie na Świecie z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Około 60 000 osób unika rychłej śmier­ci dzięki zastosowaniu u nich dializ powtarza­nych lub przeszczepienia nerki.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)