W OBECNEJ FORMIE

W obecnej formie statystyki chorób, zwłaszcza przewlek­łych, są mało przydatne dla polityki społecz­nej i zdrowotnej. Trzy parametry zdrowia i choroby: „ogra­niczenie czynności”, „przyjęcia do szpitala”„zgony” są w stosunku do tej samej choroby zupełnie różnymi sferami zjawisk. Ogranicze­nie czynności (postrzegane przez responden­tów w omawianym krajowym badaniu amery­kańskim gospodarstw domowych) oznacza nie­zdolność lub zmniejszoną zdolność do wyko­nywania codziennych czynności właściwych dla odpowiedniej grupy wieku i płci, takich jak praca zawodowa, praca w gospodarstwie domowym, chodzenie do szkoły, uczestnictwo w zajęciach społecznych i rekreacyjnych. Jest to pomiar długotrwałego skutku choroby przewlekłej wiążący się z jakością życia danej jednostki.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)