W PRZECIWIEŃSTWIE DO ZWIERZĄT

W przeciwieństwie do zwierząt niższych, człowiek może wyrównywać niedostatki naturalnych, fizjologicznych mechanizmów adaptacyjnych na drodze sztucznych przystosowań do środowiska i warunków życia. Pomaga mu w tym technika i znajomość funkcji własnego ustroju. Wykształcenie i skuteczność działania mechanizmów adaptacyjnych decydują — jak już wspomniano — o granicach tolerancji przez orga­nizm człowieka warunków krańcowych, związanych zarówno z natural­nym środowiskiem jego bytowania, jak i środowiskiem sztucznym, two­rzonym przez człowieka, oraz ze sposobem jego życia. Dlatego też z dużą ostrożnością tylko można mówić o podstawowych elementach środowiska niezbędnych do życia, a zwłaszcza o ich rozpiętości. Dla nie zaaklimatyzowanego do zimna mieszkańca puszcz podzwrotnikowych śmiercią grozi kilkudniowe obniżenie temperatury otoczenia do pozio­mu dobrze tolerowanego przez mieszkańców krajów północnej Europy.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)