W ZBIOROWOŚCI LEKARZY

Mając do czy­nienia ze zbiorowością lekarz usiłuje przenieść tam i zastosować te same metody i umiejęt­ności. Także do zbiorowości podchodzi „inży­nieryjnie”.W V wieku p.n.e. Hipokrates, nazywany oj­cem medycyny, napisał traktat o „powietrzu, wodach i okolicach”, który jest najstarszym . systematycznym przeglądem wpływów, jakie środowisko wywiera na zdrowie i usposobienie ludzi. Można tam znaleźć dobrą charakterys­tykę tego, co nazwalibyśmy dzisiaj pożądaną orientacją ekologiczną w medycynie.„Według słów samego Hipokratesa^ lekarz godny swojego zawodu, to ten, «który ma właściwy pogląd na pory roku i związane z nimi choroby; na wiatry właściwe każdej krai­nie i jakość jej wód; który starannie określa położenie miast i ich okolic, zwracając uwagę, czy są położone nisko czy wysoko, czy są ciep­łe czy zimne, wilgotne czy suche; który po­nadto zwraca uwagę na sposób odżywiania się mieszkańców, słowem, na wszystkie przyczy­ny, które mogą powodować naruszenie równo­wagi w świecie zwierząt prowadzące do zabu­rzeń gospodarczych». ”

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)