W ZBIOROWOŚCI LUDZI

Trzeba też wziąć pod uwagę, że w zbiorowości ludzi nie wstępujących w związki małżeńskie znaj­duje się stosunkowo więcej osób chorych niepełnosprawnych, a może i chorowitych, różnicującym zgony w społeczeństwie. Podobnie jak w odniesieniu do chorób, za­chodzi tu zależność odwrotnie proporcjonalna: im wyższa pozycja społeczno-ekonomiczna, tym niższa umieralność. Przyczyny tego zja­wiska nie są w pełni znane; jak wiadomo, wie­le czynników składa się na pozycję społeczno-ekonomiczną. Niska pozycja wiąże się ze zły­mi warunkami mieszkaniowymi, wysokim narażeniem zawodowym, niewłaściwym odżywia­niem, mniejszymi umiejętnościami rozpozna­nia u siebie ważnych objawów chorobowych, mniejszymi umiejętnościami i możliwościami korzystania ze służby zdrowia itd.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)