W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Jeśli lekarz nie pracuje w szpitalu, traktuje to jako sytuację przejś­ciową lub zło konieczne, a za prawdziwą medycynę uważa treści kliniczno-medyczne, utożsamiane z treściami naukowymi. Inne treści uchodzą za paramedyczne, nie mające nic wspólnego z „prawdziwą medycyną”.Istotą działania klinicznego jest interwencja skierowana na jednostkę ludzką (przypadek choroby). Często taka interwencja może być skuteczna właśnie dlatego, że jest wąsko specjalistyczna, np. skomplikowany zabieg operacyjny. Jego skutki mogą wyrazić się w uratowaniu lub przedłużeniu życia człowieka,a także w tym, że nastąpi decydująca zmiana stylu życia, ulegnie poprawie jego jakość, np. kiedy niedołężny człowiek zacznie funkcjono­wać normalnie.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)